Chuyện Cỏ Cy by Gc Mi Guitar Chords

p If you are looking for Chuyện Cỏ Cây guitar chords, you've come to the right place. You can play Chuyện Cỏ Cây by Gác Mái using guitar or guitar. This song by Gác Mái can also be played by that instruments. =/p p Chuyện Cỏ Cây guitar chords has Valse rhythm and included in album. You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here. /p h3Chuyện Cỏ Cây by Gác Mái Guitar Chords/h3 [G]Tôi quen đứng nhìn [B7]thế gian [Em]xoay vầnbrMột bức [Am]tranh trắng đen đơn [Cm]thuầnbrĐâu cần phiên [G]tôi hỏi [D]thăm.br[G]Thế nên một sớm [B7]hôm hoa hé [Em]cườibrCả không [Am]gian bừng nở trong [Cm]sắc màubrHãy cứ [G]sống đầy hân [D]hoanbrvà đắn [D7]đo nhiều điều ...[Am]hmnnn [D]br brChẳng [G]biết đâu chừng một [D]ngày bão giôngbrChẳng [Em]mấy khi trời còn [C]xanh trongbrĐến khi phải [Am]buông xuôi [Cm]brCó thể nào [G]buông xuôi ? [D]brChẳng [G]biết khi loài [D]người vây quanhbrNhìn [Em]ngắm để rồi lại [C]quên nhanh...brNhưng tôi chưa thay [Am]lá em còn đơm [D]hoabrNơi ta đang [C]đứng là nắng gió [G]chan hoà.br brDù [Am]thế tôi chỉ [G]là kẻ đến từ [F#m7b5]trần gianbrThả [Am]trôi theo [G]tháng ngày tìm mong lời [F#m7b5]hồi đáp. p If you want to learn Gác Mái Chuyện Cỏ Cây guitar chords, The 5 chords we'll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart /p p The more you practice, the easier guitar will feel to play Chuyện Cỏ Cây. Guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. /p
Previous Post Next Post

Contact Form